Skupi sve
Raširi sve
 Naslov
[Collapse]Proizvodi
 [Collapse]Modul za financije
   Modul za financije - uvod
 [Expand]Modul za skladišno poslovanje
 [Expand]Modul za planiranje proizvodnje
 [Expand]Modul za odnose sa klijentima
 [Expand]Modul za ljudske resurse
 [Expand]Modul za računovodstvo
 [Expand]Modul za upravljanje dokumentima
 [Expand]Modul za organizaciju
[Expand]Dokumenti
[Expand]Entiteti
[Expand]Definicije

Tagovi

Proizvodi Skladišno poslovanje

Modul za financije - uvod

Financijski je modul središnji modul svih ERP sustava. Financijski modul je dizajniran da omogući precizan, najnovije informacije o financijskim prihodima i rashodima, bilanci tvrtke i partnera, što se može koristiti da se identificira poslovni trend i omogući efikasnije donošenje odluka.

U financijskom modulu dostupni su sljedeći operativni dokumenti: