Skupi sve
Raširi sve
 Naslov
[Collapse]Proizvodi
 [Expand]Modul za financije
 [Collapse]Modul za skladišno poslovanje
   Modul za skladišno poslovanje - uvod
 [Expand]Modul za planiranje proizvodnje
 [Expand]Modul za odnose sa klijentima
 [Expand]Modul za ljudske resurse
 [Expand]Modul za računovodstvo
 [Expand]Modul za upravljanje dokumentima
 [Expand]Modul za organizaciju
[Expand]Dokumenti
[Expand]Entiteti
[Expand]Definicije

Tagovi

Proizvodi Skladišno poslovanje

Modul za skladišno poslovanje - uvod

Modul za skladišno poslovanje je alat koji vam može pomoći da održavate odgovarajuću količinu zaliha na skladištu. Ključne funkcije ovoga modula omogućavaju evidenciju ulaza i izlaza različitih resursa u ili iz skladišta te na vam taj način daju točnu informaciju o trenutnim zalihama robe. Također, moguća je evidencija promjene zaliha pojedinog resursa, što vam omogućava da identificirate trend poslovanja i planirate narudžbe. 

U modulu za skladišno poslovanje dostupni su sljedeći operativni dokumenti: